Restaurátorské práce Daniel Ebel

Provádím restaurátorské práce pro všechny historické budovy. Jmenuji se Daniel Ebel a jsem zkušeným restaurátorem působícím po celé České republice. Mé restaurátorské práce jsou k vidění už od roku 1986. Mojí specializací je restaurování umělecko-řemeslných památek vyrobených ze dřeva. Při práci se zabývám nejen samotnou opravou dřevěných památek, ale dokážu zhotovit i nové umělecko-řemeslné výrobky (podle historické předlohy). K mé práci patří také posudková a poradenská činnost, dále zhotovuji soudně znalecké posudky pro obor restaurování.

Restaurování vily - schodiště

Restaurátování historických budov

V rámci restaurátorských prací se věnuji restaurování všech umělecko-řemeslných věcí ze dřeva. Mých služeb využívají všechny památkově chráněné budovy, kostely, kláštery, paláce i měšťanské domy. Při své práci se nejčastěji setkávám s restaurováním dřevěného nábytku (židle, stoly, sekretáře, kostelní lavice atd.), dále se věnuji restaurování dřevěných schodišť, truhlářských výrobků, oken a dveří. Do své praxe zahrnuji i restaurátorské práce pro dřevěné ochozy, rámy obrazů a varhanní skříně.

Restauruji tyto umělecko-řemeslné památky:

  • součásti kulturních památek
  • součásti historických interiérů sakrálních i světských objektů
  • mobiliáře
  • intarzie, dřevořezby, zlacení a polychromie
  • historická okna a dveře, zhotovení kopií
  • zhotovení individuálních uměleckořemeslných truhlářských výrobků
  • posudková a poradenská činnost
  • soudně znalecká činnost v oboru restaurování

Restaurování umělecko-řemeslných památek

Má praxe se táhne již přes 20 let a za tu dobu mám za sebou spoustu úspěšných zakázek. Výsledky mé práce jsou ke shlédnutí na mém hlavním webu. Najdete zde stav opravované památky před a po restaurování.